Als het niet goed gaat op school, verdwijnt het plezier in leren. Chõ Coaching helpt je kind om weer plezier in leren te krijgen.

Chõ Coaching helpt bij verschillende leerproblemen, waaronder: lees-, spelling- en rekenproblemen, dyslexie, dyscalculie, faalangst, onderpresteren en een negatief zelfbeeld.

Leerproblemen ontstaan door verschillende oorzaken ontstaan. Bij Chõ Coaching kijken we naar: problemen met de samenwerking van de ogen, de voorkeur leerstijl van je kind, sociaal emotionele problemen en gezondheidsproblemen.

Lezen in kleur

Verminder visuele stress

Wanneer het contrast tussen zwart en wit voor je ogen onprettig is, ontstaat visuele stress. Soms heb je dan problemen met lezen, rekenen of muzieknoten lezen. Lezen in kleur vermindert visuele stress tijdens lezen, rekenen en computerwerk.

Tijdens een ‘lezen in kleur test’ bepaalt het kind zelf welke kleur het prettigst is. Het is een eenvoudige, doeltreffende en goedkope oplossing, waar kinderen zelf al snel het resultaat van merken.

Lees meer…

Visuele Screening

Verbeter de samenwerking van de ogen

Wanneer je ogen niet goed samenwerken, ontstaan er vaak leesproblemen. Je ziet de woorden of beelden niet goed, waardoor je ze ook niet goed kunt reproduceren.

Schrijven en lezen veroorzaken dan soms ook gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Tijdens een visuele screening is eenvoudig uit te sluiten of er problemen zijn met de oogsamenwerking. Bij problemen verwijzen we door naar een functioneel Optometrist. Hij kijkt of er een speciale bril en/of oogoefeningen nodig zijn.

Lees meer…

Kernvisiemethode

Krachtig anders leren

Wanneer de voorkeur leerstijl van het kind anders is dan de manier, waarop school de lesstof aanbiedt, lukt het vaak niet om de lesstof goed op te nemen. Er zijn vier leerstijlen, die ieder individu in verschillende verhoudingen gebruikt. De leerstijl die verhoudingsgewijs het meest aanwezig is, is je voorkeur leerstijl.

Met behulp van de Kernvisie methode leert het kind zijn voorkeur leerstijl te gebruiken. Als de techniek onder de knie is, dan gaat je kind het niet alleen toepassen op lezen, maar ook op rekenen, spellen, topografie, teksten leren en buitenlandse taal.

Lees meer…

Kindercoaching

Beter in je vel

Wanneer er andere problemen zijn, of wanneer de problemen niet opgelost zijn met behulp van lezen in kleur, visuele screening en de Kernvisiemethode, dan gaan we verder kijken. Denk bijvoorbeeld aan: problemen met zelfbeeld, zelfacceptatie, onderpresteren, hoogbegaafdheid, faalangst, pesten en rouwverwerking.

We kijken samen naar welke aanpak het beste past. Bijvoorbeeld elementen uit Shin-Do, Reflexintegratie, Integrale Stress Release of bioresonantie.

Lees meer over Reflexintegratie…
Lees meer over Integrale Stress Release…
Lees meer over Bioresonantie…
Lees meer over Shin-Do…