Tarieven coaching

De tarieven voor een Chõ coaching consult
Intake en eerste consult (1,5 uur) € 100,-
Vervolg consult per uur € 80,-

Consulten zijn vrijgesteld van BTW

Duur consult

Intake: 1,5 uur

Visuele Screening, Lezen in Kleur, Kernvisiemethode: 1 uur

Consulten komen bij de meeste aanvullende polissen bij zorgverzekeringen voor geheel of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking. Check bij je zorgverzekeraar of de beroepsorganisatie BATC erkend wordt en voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Consulten vallen over het algemeen onder de alternatieve geneeswijzen.


Als kindercoach ben ik ook aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyoga-docenten. Ik sta geregistreerd bij het KinderCoachGilde.

Wanneer de zorgverzekeraar niet tot vergoeding over gaat, dan mogen de consulten als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte worden opgevoerd. In sommige situaties is de vergoeding via de gemeente te realiseren. Daarnaast is Adiona bezig met een Kinderfonds.

Algemene voorwaarden

Afzeggen is mogelijk, maar brengt kosten met zich mee:

Consulten:

Ben je verhinderd, bel dan 48 uur van te voren af, anders brengen we de consult-kosten in rekening.

Klachten en geschillen

Als kindercoach stel ik alles in het werk om je kind goed te begeleiden. Heb je toch een klacht, omdat je kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij; dan mag over die handeling een klacht worden ingediend door de ouders/verzorgers.

Wordt de klacht eerst met mij besproken, dan doe ik uiteraard mijn best om tot een bevredigende oplossing te komen.

Doordat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyoga-docenten, is het mogelijk een beroep te doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting, wanneer wij er samen niet uit komen.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert alle betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft  geen oordeel. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast wijst ze je eventueel op andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is te bereiken per mail, of telefonisch.

Klachtenfunctionaris:

mevrouw L. de Boon

telefoonnummer: 06-48445538

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Helpt de klachtenfunctionaris je onvoldoende met een passende oplossing vinden en is een onpartijdig oordeel gewenst? Ga dan naar de geschillencommissie van de Stichting Zorggeschil.

Door mijn registratie bij de stichting Adiona hebben mijn coachees, hun ouders en ik  de beschikking over een professionele en deskundige geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.