Tarieven coaching

De tarieven voor een Chõ coaching consult
Intake en eerste consult (1,5 uur) € 100,-
Vervolg consult per uur € 80,-

Consulten zijn vrijgesteld van BTW

Duur consult

Intake: 1,5 uur

Visuele Screening, Lezen in Kleur, Kernvisiemethode: 1 uur

Vergoedingen

Er zijn nu 4 mogelijkheden om voor (geheel of gedeeltelijke) vergoedingen in aanmerking te komen:

  1. via de Kernvisie methode
  2. via Zorgrondom
  3. via pgb
  4. via het kinderfonds van Adiona
1 Vergoedingen via de Kernvisie methode

De regio Lekstroom is in 2015 gestart met de Kernvisie methode naast de reguliere dyslexiebehandelingen. Bij diverse andere regio’s heeft de Kernvisie methode contracten afgesloten op sociaal-emotioneel gebied.

Sociaal-emotionele problematiek (faalangst, een negatief zelfbeeld en belemmerende overtuigingen, etc.) gaan hand in hand met leerproblemen. Die kun je niet los van elkaar zien. Met de Kernvisie methode pak je allebei aan.

De Kernvisie methode heeft maar één doel. Kinderen weer leerbaar, vol zelfvertrouwen en eigenwaarde hun toekomst in laten gaan.

Meer informatie vind je op de website van de Kernvisie methode.

2 Vergoedingen via Zorgrondom

Lid van ZorgRondom

Als zorgverlener ben ik aangesloten bij de coöperatie Zorgrondom. Bij ZorgRondom werken zorgaanbieders samen om mensen te helpen die een vraag of probleem hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid en welzijn. ZorgRondom-ers omringen je met professionele zorg. Snel en dichtbij. ZorgRondom is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Wanneer een traject bij Health Centre Chõ via Zorgrondom loopt, komen zowel behandelingen en kindercoaching als cursussen en training voor (geheel of gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking via de gemeente (jeugdzorg of WMO) middels contracten (ZIN).

3 Vergoedingen via PGB

Door de registratie in het SKJ kwaliteitsregister jeugd komen de trajecten bij Health Centre Chõ voor vergoeding in aanmerking via de gemeente (jeugdzorg) middels PGB. Als ouder kun je dit aanvragen voor zowel behandelingen en kindercoaching als cursussen en trainingen.

4 Vergoedingen via het Kinderfonds van Adiona

Als kindercoach ben ik aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyoga-docenten. Ik sta geregistreerd bij het KinderCoachGilde.

Ieder mens heeft het recht om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Hier hoort zeker ook de persoonlijke ontwikkeling bij. Bewust-wording van wie je bent en wat jij aan mogelijkheden in je hebt om jouw leven te leven.

Er zijn veel kindercoaches en kinderyogadocenten die een kind en de opvoeders hierbij kunnen helpen. Het is echter zo dat de opvoeders deze vormen van hulpverlening zelf moeten financieren, omdat kindercoaching en kinderyoga niet vergoed wordt.

Stichting Adiona KinderCoachFonds ondersteunt gezinnen die deze financiële draagkracht niet hebben. Op deze manier heeft ieder kind de mogelijkheid om begeleid te worden bij de persoonlijke ontwikkeling en het bijbehorende bewustwordingsproces.

Algemene voorwaarden

Afzeggen is mogelijk, maar brengt kosten met zich mee. Ben je verhinderd, bel dan 48 uur van te voren af, anders brengen we de consult-kosten in rekening. Meer informatie: zie Algemene Voorwaarden.

Klachten en geschillen

Als kindercoach stel ik alles in het werk om je kind goed te begeleiden. Heb je toch een klacht, omdat je kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij; dan mag over die handeling een klacht worden ingediend door de ouders/verzorgers.

Wordt de klacht eerst met mij besproken, dan doe ik uiteraard mijn best om tot een bevredigende oplossing te komen.

Doordat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyoga-docenten, is het mogelijk een beroep te doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting, wanneer wij er samen niet uit komen.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert alle betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft  geen oordeel. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast wijst ze je eventueel op andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is te bereiken per mail, of telefonisch.

Klachtenfunctionaris:

mevrouw L. de Boon

telefoonnummer: 06-48445538

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Helpt de klachtenfunctionaris je onvoldoende met een passende oplossing vinden en is een onpartijdig oordeel gewenst? Ga dan naar de geschillencommissie van de Stichting Zorggeschil.

Door mijn registratie bij de stichting Adiona hebben mijn coachees, hun ouders en ik  de beschikking over een professionele en deskundige geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.